Mått och priser

Följande mått gäller för annonser i SorseleAktuellt

Maximalt utrymme för en helsida är 13,8 cm bredd och 20 cm höjd.
En halvsida är 13,8 cm bredd och 10 cm höjd.
En kvartssida är 13,8 cm bredd och 5 cm höjd.

Man kan även få annonserna efter behov. Det vill säga att annonsen kommer att vara 14 cm breda och på höjden det som behövs för att rymma annonsmassan. Max 20 cm. Då betalar man per utnyttjad cm.

Vidare kan man för mindre annonser få en enspaltare.
Dessa är 6,7 cm breda och maximalt 20 cm höga.
I vissa fall passar innehållet i annonsmassan att man gör en enspaltare i stället för en annons på full bredd.

Alla annoser i SorseleAktuellt trycks i färg.

Priset på annonser:

Helsida: 3 300:- Inklusive moms
Halvsida 1 650:- inklusive moms
Kvartssida 825:- Inklusive moms.

Pris per utnyttjad cm 165:- inklusive moms.

Pris per cm exklusive moms per cm 132:-

I priset ingår lagstadgar reklamskatt.

Priset på enspaltare.
Priset på enspaltare får man fram genom att mäta höjden på annonsen och räkna fram priset för full bredd enligt ovan och därefter dividera med 2.

Leverans av annonser
Färdiga annonser eller underlag för annonser skickas till:
annons@sorseleaktuellt.se

Då vill jag helst få dom i PDF format med inbäddade typsnitt
och färgsättning i CMYK.
Då blir det bäst.